Afdeling

Afdeling

BIL Danmark udbyder i dag en afdeling: Danske Small Cap aktier.

Afdeling Dansk Small Cap aktier er fokuseret på aktier i mindre og mellemstore børsnoterede virksomheder. Afdelingen er en udpræget stock-picking afdeling. BIL Danmark, filial af Banque Internationale à Luxembourg S.A har gennem mange år leveret nogle af markedets bedste resultater på danske aktier via BIL Danmarks Danske Small Cap afdeling.

I forbindelse med opdeling af den oprindelige afdeling Danske Small Cap Aktier KL i to andelsklasser (hhv. BIL Danmark Danske Small Cap Aktier KL A og BIL Danmark Danske Small Cap Aktier KL W) pr. 24. august 2017, viderefører andelsklasse A afdelingens oprindelige investeringsprofil og afdelingens oprindelige afkast. Andelsklasse A henvender sig til det almindelige investeringsforeningsmarked, herunder handel på Nasdaq Copenhagen A/S.

Andelsklasse W har første handelsdag den 28. august 2017. Andelsklassen henvender sig til institutionelle og professionelle investorer samt til investorer, der har indgået en kundeaftale om porteføljeforvaltning med et pengeinstitut eller fondsmæglerselskab. Andelene er ikke optaget til handel på en autoriseret markedsplads. Begge andelsklasser (A og W) er angivet i danske kroner.

Emissions- og indløsningspriser for begge andelskasser fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden.

Emissionstillægget for andelsklasse A udgør 1,50%, medens emissionstillæg for andelsklasse W udgør 0,50%.

Indløsningsfradraget for begge klasser (A og W) udgør 0,50%.

Begge andelsklasser (A og W) er udloddende, idet nettooverskud udbetales til investorerne i perioden mellem den 1. januar og foreningens ordinære generalforsamling.

Der henvises i øvrigt til foreningens prospekt, som du kan finde under materiale.

Kontakt dit lokale pengeinstitut for nærmere oplysninger og rådgivning om investering i BIL Danmarks afdeling.

Afdelingsbeskrivelse

Investeringsområde

Afdelingens fokus er investeringer i primært små og mellemstore, danske selskaber eller selskaber handlet på et reguleret marked i Danmark.

Afdelingens benchmark er OMX Copenhagen KFMX GI indekset.

Investeringsfilosofi

Afdelingen er en ren stock-picking afdeling med fokus på de små og mellemstore danske selskaber.

Vi udvælger nøje hver enkelt aktie og investerer kun i det, vi tror på, og ikke på rygter eller andre kortsigtede nyheder. Vi skal kunne se en value case i selskabet – dvs. en forventet prisstigning ud fra de gældende markedsforhold og virksomhedens strategi.

Tiltroen til selskabets ledelse, organisation og strategi samt en grundig vurdering af dets marked og konkurrenter er altafgørende forud for en investering i selskabet. Det betyder, at vi foretager indtil flere virksomhedsbesøg og interviewer ledelse og ledende medarbejdere.

Efter en investering er foretaget, følges selskabets fortsatte udvikling løbende. Eventuel beslutning om at ændre på investeringen i et selskab sker, når den forventede værdistigning er nået, og vi ikke kan se yderligere potentiale i aktien 1-2 år frem.

Alternativt nedbringes eller afhændes aktierne i selskabet, såfremt forudsætningerne for investeringen ændres negativt.

Risiko og risikoprofil

Investering i afdelingen indebærer en høj risiko, idet afkastet kan stige og falde hurtigt og meget som følge af udsving i aktiemarkedet. Afdelingen er påvirket af aktiemarkedsrisiko, udstederspecifik risiko, geografisk risiko, likviditetsrisiko og risiko på kontantindeståender.

Risikomærkning:

Denne afdeling er risikomærket gult. Det betyder efter reglerne om risikomærkning af investeringsprodukter, at der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.

Faktaark