Afdelinger

Afdelinger

BIL Danmark udbyder i dag følgende afdelinger: Selection Lav Akk. KL, Selection Middel Akk. KL, Selection Høj Akk. KL, Selection Aktier Akk. KL. & Selection Aktier KL.

BIL Selection

Afdelingerne i BIL Selection investerer i aktier, obligationer, ETF’er samt danske og udenlandske UCITS eller investeringsinstitutter og afdelinger heraf. BIL Selection henvender sig til offentligheden. Afdelingerne kan anvendes til såvel pensionsmidler som midler i virksomhedsordninger. Målet med afdelingerne er at beskytte og øge formuen over tid. Afdelingerne Selection Lav, Middel og Høj er akkumulerende, som betyder at indtjeningen tillægges løbende formuen i afdelingerne, således at dit afkast kommer som en kursændring af din investering. Afdelingen Selection Aktier udbydes som en akkumulerende og en udbyttebetalende forening.

Afdelingerne følger en aktiv investeringsstrategi, hvor porteføljeforvalterne har som målsætning at finde de aktier og obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingerne kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Til alle investeringer benyttes en uafhængig tilgang, der har som målsætning at levere et stabilt afkast over tid ved hjælp af den rette balance mellem aktier og obligationer.

Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.

Emissions- og indløsningspriser for BIL Selections fire afdelinger fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden.

Emissionstillægget for hver afdeling i Selection udgør 0,20%.

Indløsningsfradraget for hver afdeling i Selection udgør 0,20%.

Afdelingens andele er ikke optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S eller et andet reguleret marked.

Kontakt dit lokale pengeinstitut for nærmere oplysninger og rådgivning om investering i BIL Danmarks afdeling.

Selection Lav

Investeringsfilosofi

Målet med afdeling BIL Selection Lav Akk. KL er at beskytte og øge formuen over tid. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi, hvor porteføljeforvalterne har som målsætning at finde de aktier og obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Til alle investeringer benyttes en uafhængig tilgang, der har som målsætning at levere et stabilt afkast over tid ved hjælp af den rette balance mellem aktier og obligationer.

Afdelingen investerer midler i aktier, obligationer, ETF’er samt danske og udenlandske UCITS eller investeringsinstitutter og afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan endvidere investere i depotbeviser samt andre finansielle instrumenter i medfør af UCITS-direktivet.

Selection Lav Akk. KL eksponering

Afdelingens eksponering til underliggende aktiver skal i procent af afdelingens formue være:

Obligationer: 50-90% Aktier: 10-50% Kontanter: 0-20%,

Højst 10% af afdelingens formue må anbringes i aktier, der ikke er optaget til handel på en børs.

Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende middel. På en risikoskala fra 1-7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 3.

Afdelingen er akkumulerende. Det betyder, at der ikke udbetales udbytte. Indtjeningen tillægges løbende formuen i afdelingen, således at dit afkast kommer som en kursændring af din investering.

Afdelingens andele er ikke optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S eller et andet reguleret marked.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.

Selection Middel

Investeringsfilosofi

Målet med afdeling BIL Selection Middel Akk. KL er at beskytte og øge formuen over tid. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi, hvor porteføljeforvalterne har som målsætning at finde de aktier og obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Til alle investeringer benyttes en uafhængig tilgang, der har som målsætning at levere et stabilt afkast over tid ved hjælp af den rette balance mellem aktier og obligationer.

Afdelingen investerer midler i aktier, obligationer, ETF’er samt danske og udenlandske UCITS eller investeringsinstitutter og afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan endvidere investere i depotbeviser samt andre finansielle instrumenter i medfør af UCITS-direktivet.

BIL Selection Middel Akk. KL eksponering

Afdelingens eksponering til underliggende aktiver skal i procent af afdelingens formue være:

Obligationer: 30-70% Aktier: 30-70% Kontanter: 0-20%,

Højst 10% af afdelingens formue må anbringes i aktier, der ikke er optaget til handel på en børs.

Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende middel. På en risikoskala fra 1-7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 4.

Afdelingen er akkumulerende. Det betyder, at der ikke udbetales udbytte. Indtjeningen tillægges løbende formuen i afdelingen, således at dit afkast kommer som en kursændring af din investering.

Afdelingens andele er ikke optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S eller et andet reguleret marked.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.

Selection Høj

Investeringsfilosofi

Målet med afdeling BIL Selection Høj Akk. KL er at beskytte og øge formuen over tid. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi, hvor porteføljeforvalterne har som målsætning at finde de aktier og obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Til alle investeringer benyttes en uafhængig tilgang, der har som målsætning at levere et stabilt afkast over tid ved hjælp af den rette balance mellem aktier og obligationer.

Afdelingen investerer midler i aktier, obligationer, ETF’er samt danske og udenlandske UCITS eller investeringsinstitutter og afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan endvidere investere i depotbeviser samt andre finansielle instrumenter i medfør af UCITS-direktivet.

BIL Selection Høj Akk. KL eksponering

Afdelingens eksponering til underliggende aktiver skal i procent af afdelingens formue være:

Obligationer: 10-50% Aktier: 50-90% Kontanter: 0-20%,

Højst 10% af afdelingens formue må anbringes i aktier, der ikke er optaget til handel på en børs.

Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende middel. På en risikoskala fra 1-7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 5.

Afdelingen er akkumulerende. Det betyder, at der ikke udbetales udbytte. Indtjeningen tillægges løbende formuen i afdelingen, således at dit afkast kommer som en kursændring af din investering.

Afdelingens andele er ikke optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S eller et andet reguleret marked.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.

Selection Aktier

Investeringsfilosofi

Målet med afdeling BIL Selection Aktier Akk. KL er at beskytte og øge formuen over tid. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi, hvor porteføljeforvalterne har som målsætning at finde de aktier og obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Til alle investeringer benyttes en uafhængig tilgang, der har som målsætning at levere et stabilt afkast over tid ved hjælp af den rette balance mellem aktier og obligationer.

Afdelingen investerer midler i aktier, obligationer, ETF’er samt danske og udenlandske UCITS eller investeringsinstitutter og afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan endvidere investere i depotbeviser samt andre finansielle instrumenter i medfør af UCITS-direktivet.

BIL Selection Aktier Akk. KL eksponering

Afdelingens eksponering til underliggende aktiver skal i procent af afdelingens formue være:

Aktier: 80-100% Kontanter: 0-20%,

Højst 10% af afdelingens formue må anbringes i aktier, der ikke er optaget til handel på en børs.

Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende middel. På en risikoskala fra 1-7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 5.

Afdelingen er akkumulerende. Det betyder, at der ikke udbetales udbytte. Indtjeningen tillægges løbende formuen i afdelingen, således at dit afkast kommer som en kursændring af din investering.

Afdelingens andele er ikke optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S eller et andet reguleret marked.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.

Faktaark

Faktaark

Faktaark

Faktaark